KNEDLA U GRLU

KNEDLA U GRLU “, GREBANJE I BOL U GRLU

LPR – laringofaringelni refluks

KNEDLA U GRLU “- globus histerycus je česta tegoba sa kojom nam pacijenti dolaze na pregled. Do nedavno su takvi pacijenti bili neprepoznati, nedovoljno dijagnostikovani I usmeravani psihijatrima.

Osećaj knedle u grlu je iritativni simptom koji se često javlja kod LPR- laringofaringealnog refluksa, hroničnog rinosinuzitisa, alergija, hroničnog faringitisa…sve su ovo bolesti koje spadaju u domen otorinolaringologije.

Profesori VOJKO ĐUKIĆ I JOVICA MILOVANOVIĆ, sa saradnicima su ozbiljno pristupili ovom problemu I rezultat njihovog rada je ozbiljan udžbenik izdat 2022. godine pod nazivom LPR – LARINGOFARINGEALNA REFLUKSNA BOLEST.

TEGOBE REFLUKSNE BOLESTI PODELILI SMO NA

SIMPTOME IRITACIJE:

 1. osećaj knedle u grlu
 2. pročišćavanje grla
 3. suvo grlo
 4. osećaj grebanja u grlu
 5. osećaj pečenja u grlu
 6. slivanje sekreta niz grlo
 7. kašalj
 8. bol u grlu

 POREMEĆAJI GLASA I GOVORA :                            POREMEĆAJI GUTANJA:                        

 1. promuklost                                                           1. disfagija – otežano gutanje
 2. zamorljivost glasa                                               2. odinofagija – bolno gutanje
 3. napregnut ili slab glas
 4. poremećaj pokretljivosti glasnica

 

DIJAGNOSTIKA, ukoliko mislimo na LPR, nije teška. Kompletan ORL pregled sa indirektnom laringoskopijom I dodatnom ENDOSKOPIJOM – FIBERENDOSKOPIJOM ili ENDOSKOPIJOM LARINKSA RIGIDNIM ENDOSKOPOM uz detaljnu anamnezu lako nas dovodi do prave dijagnoze. Pomenuti endoskopski pregledi su pregledi pod optikom, neinvazivni, bezbolni, traju svega par minuta. Upravo ovim pregledima možemo da vidimo znak duboko u grlu / hieremija sluznice intearitenoidnog predela/. Naravno, našim pregledom eliminišemo ili potvrđujemo I druge orl dijagnoze..hronični rhinitis, alergije…koji daju slične simptome, ali im je zajednična postojanje čuvene knedle I suvoće u grlu.

TERAPIJA     1. PROMENA NAČINA ŽIVOTA I ISHRANE, GUBITAK TELESNE TEŽINE KOD GOJAZNIH PACIJENATA

 1. MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA / IPP, alginati I dr.
 2. HIRUŠKO LEČENJE- retko

POŠTOVANI PACIJENTI, nemojte biti u strahu I panici ukoliko imate nekada OSEĆAJ PRISUSTVA KNEDLE U GRLU. Najčešće je to krajnje bezazleni razlog koji rešavamo. Dovoljan je ORL PREGLED od strane ORL DOKTORA VEGA ORL TIMA.

DOBRODOŠLI !!!