O nama


VEGA ORL ORDINACIJA

SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA

VEGA orl je specijalistička ordinacija koja Vam nudi kompletan otorinolaringološki pregled DECE i ODRASLIH, kao i ULTRAZVUČNU i DOPLER dijagnostiku glave i vrata.

Ordinacija je osnovana 2014. godine. CILJ ordinacije je kvalitetna i kompletna zdravstvena usluga od strane ljubaznog i stručnog VEGA ORL TIMA u prijatnom ambijentu.

Prim. dr Vesna Petrović Donović

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije završila 1980. godine na Klinici za ORL i MFH, Kliničkog Centra Srbije.

U periodu od 1976. do 1984. godine radila na Klinici, potom u Domu zdravlja Stari Grad do penzionisanja.

Primarijat završila 1997. godine na temu „Dečja preventivna otorinolaringologija“.

U okviru ORL nedelje, 1996. godine, izlagala rad o prevenciji oštećenja sluha kod dece na sistematskim pregledima male i predškolske dece sa uzorkom od 3428 pacijenata. Posle tog izlaganja donešena odluka da se timpanometrija uvede kao obavezan deo sistematskog pregleda dece.

Bavi se opštom otorinolaringologijom sa posebnim interesovanjem za dečiju orl i korišćenje slušnih aparata.

Dr Vesna Kostić

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije zvaršila u Klinici za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije.

Bogato iskustvo u radu stekla u specijalističkoj službi Doma zdravlja Rakovica.

Svoj rad i praksu konstantno unapređuje kroz brojne kurseve iz oblasti otorinolarigologije, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i učešćem na domaćim i međunarodnim kongresima i seminarima.

Dr Vesna Kostić se bavi ultrazvučnom dijagnostikom mekih tkiva vrata i štitaste žlezde, edukovana na Vojno medicinskoj akademiji. Obuku za dopler dijagnostiku krvnih sudova vrata završila u bolnici Sv. Sava u Beogradu.

Posebna polja interesovanja: ultrazvučna i dopler dijagnostika, dečija otorinolarigologija, alergologija i rinologija.

Član: Srpske regionalne lekarske komore

Sekcije za Otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva

Ogroman broj zadovoljnih pacijenata i roditelja je najbolja preporuka.

Dr Branislav Stanišljević

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1998.godine na Klinici za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije.

Od 1982. godine stiče bogato radno iskustvo kao lekar opšte medicine i hitne neodložne pomoći u Domu zdravlja Rakovica. Od 1998. godine radi kao ORL specijalista.

Posebna polja interesovanja: audiologija i rinologija.

Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kurseva, kongresa i simpozijuma.

Član: Srpske regionalne lekarske komore

Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva.

Konsultanti VEGA ORL ordinacije

Prim. dr Željko Radić

spec. neurologije

Specijalizaciju iz neurologije završio 1995 god. u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Edukaciju iz Elektroencefalografije (EEG) završio 1995 god.

Od 1996 god. stalno zaposlen u K.B.C. "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu.

Zvanje Primarijusa mu je dodeljeno 2009 god. odlukom Ministra zdravlja Republike Srbije.

Objavio brojne radove iz oblasti neurologije u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Aktivno učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti neurologije.

Predavač na više kurseva u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Član Udruženja neurologa Srbije i Lekarske komore Srbije.

Bavi se dijagnostikom i lečenjem svih oboljenja iz oblasti neurologije.

Posebno interesovanje za oblast Epileptologije i Elektroencefalografije.

Prim. dr Velibor Milanović

specijalista pedijatrije, pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. gde je i obavio opšti lekarski staž.

Radio je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta RS gde je 2000. položio specijalistički ispit iz pedijatrije.

Odlukom Ministarstva zdravlja RS 2009. stiče zvanje Primarijusa.

Radi u Bolnici za dečje plućne bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović” kao načelnik Odeljenja intenzivne nege.

Autor je i koautor više desetina radova iz oblasti pedijatrije, infektivnih bolesti i pulmologije.

Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Predavač i učesnik na kursevima kontinuirane medicinske edukacije.

Autor više desetina članaka popularne medicine u mnogim časopisima i revijama. U knjizi “Vademekum ambulantne pedijatrije” autor je četiri poglavlja.

Član je Pedijatrijske sekcije SLD i Lekarske komore Srbije.

Oblast posebnog interesovanja: astma, respiratorne infekcije i alergije, kašalj kao specifičan entitet kod dece.