O nama


VEGA ORL ORDINACIJA

SPECIJALISTIČKA OTORINOLARINGOLOŠKA ORDINACIJA

VEGA orl je specijalistička ordinacija koja Vam nudi kompletan otorinolaringološki pregled DECE i ODRASLIH, kao i ULTRAZVUČNU i DOPLER dijagnostiku glave i vrata.

Ordinacija je osnovana 2014. godine. CILJ ordinacije je kvalitetna i kompletna zdravstvena usluga od strane ljubaznog i stručnog VEGA ORL TIMA u prijatnom ambijentu.

Dr Vesna Kostić

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije zvaršila u Klinici za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije.

Bogato iskustvo u radu stekla u specijalističkoj službi Doma zdravlja Rakovica.

Svoj rad i praksu konstantno unapređuje kroz brojne kurseve iz oblasti otorinolarigologije, kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju i učešćem na domaćim i međunarodnim kongresima i seminarima.

Dr Vesna Kostić se bavi ultrazvučnom dijagnostikom mekih tkiva vrata i štitaste žlezde, edukovana na Vojno medicinskoj akademiji. Obuku za dopler dijagnostiku krvnih sudova vrata završila u bolnici Sv. Sava u Beogradu.

Posebna polja interesovanja: ultrazvučna i dopler dijagnostika, dečija otorinolarigologija, alergologija i rinologija.

Član: Srpske regionalne lekarske komore

Sekcije za Otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva

Ogroman broj zadovoljnih pacijenata i roditelja je najbolja preporuka.

Prof. Univ.dr sci med.Vojko Đukić

spec. otorinolaringologije, fonohirurg

Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1985.godine. Od 1999.god. redovni profesor na Katedri za Otorinolaringologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesor Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Član i nacionalni delegat u Evropskom udruženju laringologa (ELS), član francuskog Udruženja otorinolaringologa. Član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Nosilac najvišeg priznanja Srpske pravoslavne crkve- Ordena Sv. Save prvog reda. Autor brojnih naučnih monografija i knjiga, kao i radova u međunarodnim časopisima, predavač na inostranim skupovima. Autor knjige „ Karcinom larinksa“ koja je dobitnik Nagrade grada Beograda za 2017.godinu kao izuzetno delo koje predstavlja doprinos u razvoju medicine u 2017.godini. U stručnom radu predominantno se bavi onkološkom hirurgijom larinksa i laserskom mikrohirurgijom. PROFESOR OD KOGA SMO SVI UČILI I UČIMO I DALJE.

DR VESNA DIMITRIJEVIĆ STIJAČIĆ

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije završila je 2005.godine na Klinici za ORL i MFH Kliničkog Centra Srbije. Pre specijalizacije, 9 godina radila kao lekar opšte medicine u Domu zdravlja Grocka. Od 2005. godine radi u specijalističkoj službi, najpre u Domu zdravlja Grocka, potom od 20009.godine u Domu zdravlja Vračar.

Bavi se ambulantnom dijagnostikom i lečenjem oboljenja orl regije kod dece i odraslih. Svoja znanja i veštine u radu kontinuirano unapređuje učešćem na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Posebna polja interesonja : fonijatrija i dečija ORL.

Član : Regionalne lekarske komore Srbije

Član: orl sekcije Srpskog lekarskog društva

Član: Udruženja laringologa Srbije

Dr Branislav Stanišljević

spec. otorinolaringologije

Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1998.godine na Klinici za ORL i MFH, Kliničkog centra Srbije.

Od 1982. godine stiče bogato radno iskustvo kao lekar opšte medicine i hitne neodložne pomoći u Domu zdravlja Rakovica. Od 1998. godine radi kao ORL specijalista.

Posebna polja interesovanja: audiologija i rinologija.

Učesnik brojnih domaćih i međunarodnih kurseva, kongresa i simpozijuma.

Član: Srpske regionalne lekarske komore

Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva.

Konsultanti VEGA ORL ordinacije

Prim. dr Željko Radić

spec. neurologije

Specijalizaciju iz neurologije završio 1995 god. u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Edukaciju iz Elektroencefalografije (EEG) završio 1995 god.

Od 1996 god. stalno zaposlen u K.B.C. "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu.

Zvanje Primarijusa mu je dodeljeno 2009 god. odlukom Ministra zdravlja Republike Srbije.

Objavio brojne radove iz oblasti neurologije u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima.

Aktivno učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti neurologije.

Predavač na više kurseva u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Član Udruženja neurologa Srbije i Lekarske komore Srbije.

Bavi se dijagnostikom i lečenjem svih oboljenja iz oblasti neurologije.

Posebno interesovanje za oblast Epileptologije i Elektroencefalografije.

Prim. dr Velibor Milanović

specijalista pedijatrije, pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. gde je i obavio opšti lekarski staž.

Radio je na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta RS gde je 2000. položio specijalistički ispit iz pedijatrije.

Odlukom Ministarstva zdravlja RS 2009. stiče zvanje Primarijusa.

Radi u Bolnici za dečje plućne bolesti pri KBC-u “Dr Dragiša Mišović” kao načelnik Odeljenja intenzivne nege.

Autor je i koautor više desetina radova iz oblasti pedijatrije, infektivnih bolesti i pulmologije.

Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Predavač i učesnik na kursevima kontinuirane medicinske edukacije.

Autor više desetina članaka popularne medicine u mnogim časopisima i revijama. U knjizi “Vademekum ambulantne pedijatrije” autor je četiri poglavlja.

Član je Pedijatrijske sekcije SLD i Lekarske komore Srbije.

Oblast posebnog interesovanja: astma, respiratorne infekcije i alergije, kašalj kao specifičan entitet kod dece.