Cenovnik usluga

Usluga Cena
PREGLED OTORINOLARINGOLOGA 2500
ORL KONTROLA u okviru 10 dana 1500
ORL KONTROLA do 30 dana po pregledu 1800
PREGLED U KUĆNOJ POSETI 4000
KONTROLNI PREGLED U KUĆNOJ POSETI 2500
ORL PREGLED SA AUDIOMETRIJOM 4000
DIJAGNOSTIKA I TRETMAN TINITUSA 4000
DIJAGNOSTIKA VRTOGLAVICA I POREMEĆAJ RAVNOTEŽE 5500
TIMPANOMETRIJA 1000
AUDIOMETRIJA 2000
ISPIRANJE UVA 1500
EHO ŠTITASTE ŽLEZDE 1600
EHO MEKIH TKIVA VRATA 2000
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA 2000
INHALACIJE 600
ORL TAMPONADA PREDNJA 2000
VAĐENJE STRANOG TELA IZ UVA (obavezan ORL pregled) 1500
VAĐENJE STRANOG TELA IZ NOSA (obavezan ORL pregled) 1800
VAĐENJE STRANOG TELA IZ ŽDRELA (obavezan ORL pregled) 2000
INCIZIJA PERITONZILARNOG ABSCESA 2000
PREVIJANJE U ORDINACIJI 1200
DAVANJE I.M. INJEKCIJA 500
ALERGOLOŠKO ISPITIVANJE 2000
BRISEVI 500
PROETZ 300
ORL POSTAVLJANJE ŠTRAJFNE SA LEKOM 500
PORODIČNI PREGLED (2 ILI VIŠE OSOBA ILI DECE) 2000
PREGLED PROFESORA OTORINOLARINGOLOGA 8000
ENDOSKOPSKI PREGLED NOSA I EPIFARIKSA 5000
FLEKSIBILNA NAZOFARINGOLARINGOSKOPIJA 8000
SISTEMATSKI PREGLED DECE PRED UPIS U ŠKOLU 1000

*Prazničnim danima cene usluga su za 20% veće

Vlasnik specijalističke ordinacije
Dr Vesna Petrović Donović