Cenovnik usluga

Usluga Cena
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3.000,00
KONTROLA u okviru 10 dana 2.000,00
KONTROLA u okviru 30 dana 2.200,00
PREGLED PROFESORA 8.000,00
FIBERENDOSKOPIJA 8.000,00
ENDOSKOPIJA UVA, NOSA I SINUSA 5.000,00
ORL PREGLED SA AUDIOMETRIJOM 4.000,00
TIMPANOMETRIJA 1.200,00
AUDIOMETRIJA 2.000,00
ISPIRANJE UVA 2.000,00
ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE 1.800,00
ULTRAZVUK VRATA MEKIH TKIVA VRATA 2.200,00
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA 2.500,00
INHALACIJE 600,00
ORL TAMPONADA PREDNJA 2.000,00
VAĐENJE STRANOG TELA IZ UVA (obavezan ORL pregled) 1.500,00
VAĐENJE STRANOG TELA IZ NOSA (obavezan ORL pregled) 1.800,00
VAĐENJE STRANOG TELA IZ ŽDRELA (obavezan ORL pregled) 2.000,00
INCIZIJA PERITONZILARNOG ABSCESA 2.000,00
PREVIJANJE U ORDINACIJI 1.200,00
DAVANJE I.M. INJEKCIJA 500,00
SISTEMATSKI PREGLEDI DECE 1.500,00
BRISEVI 700,00
ORL POSTAVLJANJE ŠTRAJFNE SA LEKOM 500,00
ORL PREGLED SA ALERGOLOŠKIM ISPITIVANJEM /inhalacioni alerg. 4.000,00
ALERGOLOŠKO ISPITIVANJE 2.200,00
PORODIČNI PREGLED (2 ILI VIŠE OSOBA ILI DECE) 2.500,00
PREGLED U KUĆNOJ POSETI 5.000,00
KONTROLNI PREGLED U KUĆNOJ POSETI 3.000,00
PREGLED PROFESORA, KONTROLA PROFESORA 6.000,00

*Prazničnim danima cene usluga su za 20% veće

Vlasnik specijalističke ordinacije
Dr Vesna Kostić