Usluga Cena
SPECIJALISTIČKI PREGLED 3500
KONTROLA u okviru 10 dana 2200
KONTROLA u okviru 30 dana 2500
PREGLED PROFESORA 8000
FIBERENDOSKOPIJA 8000
ENDOSKOPIJA UVA, NOSA I SINUSA 5000
ORL PREGLED SA AUDIOMETRIJOM 5000
TIMPANOMETRIJA 1400
AUDIOMETRIJA 2400
ISPIRANJE UVA SA OTOSKOPSKIM PREGLEDOM 2500
ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE 2300
ULTRAZVUK VRATA MEKIH TKIVA VRATA 2800
DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA 3000
INHALACIJE 600
ORL TAMPONADA PREDNJA 3500
VAĐENJE STRANOG TELA IZ UVA (obavezan ORL pregled) 1500
VAĐENJE STRANOG TELA IZ NOSA (obavezan ORL pregled) 1800
VAĐENJE STRANOG TELA IZ ŽDRELA (obavezan ORL pregled) 2000
INCIZIJA PERITONZILARNOG ABSCESA 3000
PREVIJANJE U ORDINACIJI 1200
DAVANJE I.M. INJEKCIJA 500
SISTEMATSKI PREGLEDI DECE 2000
BRISEVI 700
ORL POSTAVLJANJE ŠTRAJFNE SA LEKOM 500
ORL PREGLED SA ALERGOLOŠKIM ISPITIVANJEM /inhalacioni alerg. 5000
ALERGOLOŠKO ISPITIVANJE 2800
PORODIČNI PREGLED (2 ILI VIŠE OSOBA ILI DECE) 3000
PREGLED U KUĆNOJ POSETI 7000
KONTROLNI PREGLED U KUĆNOJ POSETI 4000

*Prazničnim danima cene usluga su za 20% veće

Vlasnik specijalističke ordinacije
Dr Vesna Kostić