Akcija

Usluga Akcijska cena
ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE 950
ORL pregled sa ALERGOLOŠKIM ispitivanjem 3500

Vlasnik specijalističke ordinacije
Dr Vesna Petrović Donović