Akcija

Usluga Akcijska cena
ORL PREGLED SA ISPIRANJEM UŠIJU (ukoliko je indikovano), TIMPANOMETRIJOM i audiometrijom 3000

Vlasnik specijalističke ordinacije
Dr Vesna Petrović Donović