DIJAGNOSTIKA I DIFERENCIJALNA DIJAGNOSTIKA OŠTEĆENJA SLUHA:
  • ispitivanje sluha zvučnim viljuškama
  • audiometrija čistim tonovima
  • timpanometrija, akustički refleksi ipsi i kontra
  • indikovanje i određivanje slušnih aparata
  • terapija akutno nastale nagluvosti

Ukoliko imate osećaj da slabije čujete, neprijatno doživljavate određene zvukove, imate zujanje u ušima, potrebno je da proverite svoj sluh. Oštećenje sluha može da uzrokuje čep ušne masti, ali i oboljenja srednjeg i unutrašnjeg uha. Jednokratno izlaganje velikoj buci ili hronična izloženost buci takođe može da dovede do oštećenja sluha. Oštećenje sluha može da nastane i degenerativnim propadanjem slušnih ćelija i živca, starenjem.

HITNO stanje je ako primetite da se pojavilo zujanje ili šum u uvu praćeno osećajem da ne čujete na to uvo. U ovoj situaciji što pre morate da se javite lekaru jer je moguće da se radi o Akutnoj gluvoći, terapiju treba početi što pre.